ارسال شکایت

چنانچه از مجموعه ایران تبلیغ شکایتی دارید و ناراضی هستید می توانید با پر کردن فرم زیر اعتراض و شکایت خود را از جنبه خدمات رسانی، برخورد کارکنان و هر آنچه باعث آزردگی شما شده است ارسال نمایید و ضمن پیگیری شکوائیه خود، ما را در جهت خدمت رسانی بهتر به مجموعه ایران تبلیغ یاری نمایید.


  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
استان و شهر را بنویسید. استان و شهر را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
آدرس پستی را بنویسید. آدرس پستی را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.
موضوع شکایت را بنویسید. موضوع شکایت را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شرح شکایت را بنویسید. شرح شکایت را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. شرح شکایت را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

کمی صبر کنید...