قوانین و مقررات

ضوابط و قوانین فعالیت سایت

طبق دستورالعمل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رعایت تمامی موارد زیر برای تمامی کانون های آگهی و تبلیغات الزامی می باشد:

  • تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف کننده شود ممنوع می باشد.
  • چاپ اجناسی که طراحی آن به صورت نوشته یا طرح خارجی(غیر از ایرانی)باشد که یک محصول ایرانی را به جای یک محصول خارجی به مخاطب القا کند ممنوع است.(مثل جعبه یا کاتالوگی که برخلاف واقع که ایرانی می باشد نماینگر خارجی بودن جنس باشد).
  • چاپ طرح هایی که در آن به هر نحوی از وجود زن استفاده شده باشد ممنوع است.(ایرانی یا خارجی)
  • چاپ اوراق اداری یا تجاری که نیاز به احراز هویت قانونی صاحب کالا را دارا می باشد.
  • بعضی از احکام چاپی نیازمند اعتبار قانونی می باشد لذا کنترل اعتبار مجوز به عهده شخص سفارش گیرنده می باشد.(مانند چاپ آگهی نامه، اوراق آموزشگاه ها و ...) فلذا این مجموعه این حق را دارا می باشد که از صحت و سقم اعتبار قانونی سفارش دهنده اطلاع یابد.

بنابراین مجموعه تبلیغاتی ایران تبلیغ ضمن بررسی دقیق موارد مذکور اعلام می دارد از چاپ و تبلیغ مواردی که مقررات و ضوابط ذکر شده را نقض کند معذور می باشد.